Wyniki wyborów  z 7 marca 2004

Partia% ogółu głosów wyniki wyborów w 2004 wyniki wyborów w 2000 wyniki wyborów w 1996

  Nowa Demokracja

45,36 %165125108

  PASOK

40.55 %117158162

   Komunistyczna Partia Grecji

5.90 %121111
Lewicowa Koalicja na Rzecz Postępu3,26 %6106
Akcja  Prawosławna 

 

2,19 %--

9

Demokratyczny Ruch Społeczny1.79 %---

Na pozostałe Partie i ugrupowania głosowało około 0.95 % spośród biorących udział w wyborach.

Frekwencja wyniosła ponad 76,5 % ogółu uprawnionych.


                 Kostas Karamanlis - lider zwycięskiej partii ND