Ubezpieczenia zdrowotne w Grecji

 

Greckie Towarzystwo Ubezpieczeń Społecznych (gr. skrót IKA) jest podstawowym organem ubezpieczeniowym dla pracowników w Grecji. Ubezpieczenie w IKA (podobnie jak ZUS dla Polaków) jest dla greckich pracodawców i pracowników obowiązkowe. Istnieją także inne, alternatywne lub uzupełniające formy ubezpieczenia zdrowotnego, np dla specyficznych zawodów, grup społecznych lub działów przemysłu.

W ramach ubezpieczenia w IKA pracownicy mają zapewnione m. in.: opiekę zdrowotną, zabezpieczenie w leki, hospitalizację, opieke dentystyczną, usługi i leczenie uzdrowiskowe, pogotowie ratunkowe (i transport pacjentów), urlop macierzyński, zasiłek porodowy, zasiłek chorobowy i powypadkowy oraz jednorazowe świadczenie ubezpieczeniowe po śmierci małżonka (dla wspołmałzonka lub dla spadkobiercy) czyli tzw. polisę na życie. Po przejściu  na emeryture lub rentę IKA wypłaca emerytury i renty zależne od wysokości składek i czasu ich opłacania (tzw. "okresów składkowych").

W oparciu o ustawodastwo Uni Europejskiej (nr. 1408/71 i 574/72), IKA zabezpiecza równą opiekę medyczną i pozostałe świadczena opsane wyżej dla wszystkich osób obiętych ubezpieczeniem zdrowotnym w krajach Uni Europejskiej.   Przepisy UE pozwalają także na zalicznie na poczet emerytury okresów "składkowych" u różnych pracodawców, w różnych krajach będących członkami Uni.

Grecja posiada także umowy dwustronne  o ubezpieczeniuach społecznych zawarte z:   Argentyną, Brazylią, Kanadą, Cyprem, Egiptem, Libią, Nową Zealandią, Szwajcarią, Urugwajem, USA i Wenezuelą. Porozumienia te sprowadzaja się w gruncie rzeczy do uzyskania przez obywateli ww. państw opieki medycznej zapewnianej przez IKA w Grecji, a w zamian zapewniają własciwą opieką medyczna Grekom oprzebywającym na terenie ww. państw.