TAVLI – UKOCHANA GRA GREKÓW

Tavli mówią to sami Grecy jest częścią ich życia. Niemalże w każdej greckiej Cafe można zobaczyć Greków grających w tę grę. Czasami grają w całkowitej ciszy, skupieniu a czasami sytuacja jest bardzo nerwowa i pełna napięcia. Grają zarówno dla przyjemności i zabawy ale czasem również na pieniądze. Jest to jedna z najstarszych gier na świecie, zakłada się, że powstała ok. 5000 lat temu i wymyślili ja starożytni Egipcjanie. Dziś znana jest na całym świecie pod nazwą Backgammon. Choć w Grecji reguły tej gry są troszeczkę inne. Tysiące lat po Egipcjanach gra podobna do Backgammon była niezwykle popularna w Grecji, przynajmniej wśród patrycjuszy. Platon wspomina o tej grze i komentuje jej popularność. Sofokles przyznaje autorstwo gry Palamedesowi, który wymyślił ją podczas oblężenia Troi, Homer wspomina o niej w Odysei, Herodot, uważa z kolei, że tą grę wymyślili Lidyjczycy.

Greckie TAVLI oznacza trzy różne gry, które rozgrywa się po kolei:

- PORTES - oznacza "drzwi", dwa pionki razem kształtują drzwi, 
- PLAKOTO - pochodzi od greckiego czasownika "plakono", który oznacza "kłaść coś na szczycie czegoś jeszcze", w grze jest to stawianie pionka na pionku przeciwnika,
- FEVGA - (wymawia się "figa") oznacza "bieg", w grze należy jak najszybciej i dogodniej ustawić pionki aby jak najszybciej dojść do swojej bazy. Celem każdej partii jest to aby swoje pionki jak najszybciej umieścić we własnej bazie a następnie całkowicie ściągnąć je z planszy. Każdą z gier rozgrywa się po kolei aż do uzyskania 7 punktów. Do gry używa się jedną parę kostek. O tym kto rozpoczyna decyduje rzut kostkami. Ten kto wyrzuci większą liczbę oczek zaczyna. Następną partię rozpoczyna ten kto wygrał poprzednią. A oto bardziej szczegółowe zasady gry:

PORTES                

Portes jest równoważnikiem Backgammona, różni się jedynie tym że nie ma podwojenia i wygrywa się osiągając 5 albo 7 punktów a nie 3.
Ustawienie pionów na planszy powinno być takie jak na rysunku nr 1. 

Część planszy znajdująca się w prawym górnym rogu stanowi bazę gracza z czarnymi pionami. Alternatywnie do tego prawa dolna część planszy jest bazą osoby grającej białymi pionami. Poprzez środek planszy biegnie poprzeczka (ang. bar). Na niej znajdować się będą piony zbijane w trakcie gry. Celem gry jest umieszczenie pionów w swojej bazie i ich ściągnięcie. Wygrywa ten, kto pierwszy to zrobi. Kierunek ruchu dla gracza białymi pionami przedstawia rysunek nr 2. Osoba grająca czarnymi wykonuje ruchy w przeciwnym kierunku. O tym, kto rozpoczyna grę decyduje rzut jedną kostką, a dokładniej mówiąc ten kto wyrzuci większą liczbę oczek. Osoba, która wygrała ten mały pojedynek, następnie rzuca raz jeszcze obydwoma kostkami. Ruch można wykonać jednym pionem o liczbę oczek wynikającą z obydwu z nich, bądź też rozdzielając je na dwa piony i wykonanie nimi przemieszczenia zgodnie z ilością oczek.

          Pion może być ustawiony:
1. Na wolnym polu, nie zajętym przez żaden z pionów,
2. Na polu, które zajmują inny/e pion/y gracza, wykonującego ruch,
3. Na polu zajętym przez jeden pion przeciwnika (wtedy jego pion jest zbijany) i wędruje na bar. Pola, na które nie można postawić swojego piona, czyli mówiąc inaczej, które są zablokowane, stanowią te, na których znajdują się minimum dwa piony przeciwnika. A zatem jeśli pole jest zajmowane więcej niż przez 2 piony przeciwnika, wtedy nie można na nim postawić swojego piona. 
- Jak się łatwo domyślić ustawianie pionów po dwa blisko siebie bardzo przeszkadza przeciwnikowi, stąd też występuje tendencja do stawiania bloków jak najszybciej jest to możliwe, lub też przygotowanie do nich. 
- Gracz, który wyrzuci dublet, tj. dwie takie same ilości oczek na dwóch kostkach, ma prawo do wykonania czterokrotnie ruchu zgodnie ze wskazaniem pojedynczej kostki. To znaczy, wyrzucając dwie 6 można wykonać cztery ruchy po sześć. Gracz musi wykorzystać obydwie kostki do ruchu, chyba że jest zablokowany przez przeciwnika i nie może wykonać żadnego ruchu. Jeśli może wykorzystać tylko liczbę oczek z jednej kostki musi ją wykonać.
- Pion stojący samotnie nazywany jest blotką i narażony jest na zbicie. Do zbicia dochodzi wtedy, kiedy pion gracza staje na polu na którym znajduje się pojedynczy pion przeciwnika. 
- Zbity pion umieszczany jest na poprzeczce.
- Przeciwnik chcąc wykonać swoje ruchy musi najpierw wprowadzić do gry pion zbity. ......
- Wprowadzenia dokonuje w bazie przeciwnika na podstawie rzutu kostkami, czyli dla gracza białymi pionami na pola od 19 do 24, a dla czarnych - od 1 do 6. Oczywiście, jeśli pola te są zajęte przez przeciwnika (tj. postawiony jest blok) na każdym z nich, to wtedy ruchu nie można wykonać i należy czekać na zwolnienie któregokolwiek. 
- A zatem blokowanie pól w swojej bazie (im więcej tym trudniej przeciwnikowi wprowadzić zbite piony do gry przez przeciwnika) jest jednym z podrzędnych celów dla każdego graczy.
- Kiedy gracz ma wszystkie piony w swojej bazie, może rozpocząć ściąganie pionów z planszy.
- Ściąganie następuje zgodnie z ilością oczek wyrzucanych na kościach. Na przykład, wyrzucone 5 i 1 pozwala na ściągnięcie pionów z pola 20 i 24.
- Jeśli na danym polu nie stoi żaden pion należy wykonać w miarę możliwości ruch innym pionem o liczbie pól z kości. 
- Jeśli liczba oczek jest większa, tj. wyrzucono m.in. 6, a na polu 19 nie stoi żaden pion, należy ściągnąć pion najdalej położony. 
- Jeśli jakiś pion podczas ściągania został zbity przez przeciwnika, ściąganie można kontynuować dopiero po doprowadzeniu go do bazy. 
- Jak wspomniano wcześniej, ten kto pierwszy ściągnie wszystkie swoje piony z planszy wygrywa grę.

                                                

PLAKOTO

Wszystkie pionki ustawia się w pozycji 1 i 24 i porusza zgodnie z tym co pokazano to na rysunku nr. 3. 
- Tak samo jak w Portes dwa lub więcej pionków w jednej pozycji tworzy blokadę "porta".
- Jeśli na polu stoi tylko jeden pionek, może on być przykryty przez pion przeciwnika. W praktyce oznacza to że jeśli na przykład czarny pionek stoi sam i stanie na nim pionek biały, czarny jest unieruchomiony aż do momentu gdy zejdzie z niego pionek biały.
- Jeśli pozostanie 1 pionek na pozycjach wyjściowych (1 i 24) i zostanie przykryty przez przeciwnika gra jest z góry przegrana.
 

 

 

 

FEVGA

Jest to najtrudniejsza z pośród 3 gier i do grania i do wytłumaczenia. 
- Pionki są ustawione w dwóch przeciwległych rogach (rys 4) Polega na jak najszybszym i najlepszym ustawieniu pionków. 
- Pierwszą rzeczą jaką należy uczynić to umieścić swój pionek w bazie przeciwnika, dopóki się tego nie wykona nie można ruszyć innych pionków. 
- W tej partii już jeden pionek blokuje pole. tzn. że jeżeli stoisz swoim pionkiem na jakimś polu przeciwnik już nie ma prawa stanąć na twoim pionku. 
- Kolejna ważną zasadą jest to że w swojej bazie nie wolno zająć wszystkich 6 pól, jedno zawsze musi być wolne.

To by było chyba na tyle :)
Tu jest jeszcze link gdzie można sobie pograć w Tavli we wszystkie 3 gry z komputerem polecam i życzę miłej zabawy :)))

Pozdrawiam
Ania Ruktowska