Pożar klasztoru Chilandariou

Tragiczne wydarzenie miało miejsce w piątek 5 marca 2004 roku. Pożar jaki wybuchł w klasztorze Chilandariou na Górze Athos. 

Po ponad 12 godzinach walki z żywiołem oczom ratowników ukazał się przerażający widok. Klasztor, którego początki datują się na początek XII wieku uległ bardzo poważnym uszkodzeniom. Spłonęły bezcenne zabytki kultury i religii, m.in. bezcenne XVII wieczne freski. Ogień zaprószony w okolicach kaplicy, strawił pokoje administracji, cele mnichów i pokoje gościnne. Na początku pożaru mnisi wykazując duży hart ducha zdołali walcząc z pożarem uratować wiele najcenniejszych pamiątek i zabytków. Później przybyli strażacy nie mogli użyć ciężkiego sprzętu ze względu na brak odpowiednich dróg dojazdowych. Ich akcja przeprowadzona była z morza i nie mogła być wystarczająco skuteczna. 

Chilandariou - jeden z 20 klasztorów na Świętej Górze Athos - jest klasztorem, w którym zgodnie z tradycją żyją mnisi Z Serbii. Żaden z 30 serbskich mnichów ani też nikt z ratowników nie odniósł obrażeń.

Vojislav Kosztunica, Serbski premier następnego dnia zadeklarował pomoc Serbii w odbudowie klasztoru.