Ustrój polityczny  

Ustrój polityczny Grecji - demokracja parlamentarna określony został w Konstytucji z roku 1975 (ze zmianami w 1986).
Władza wykonawcza - to rząd formowany i kierowany przez Premiera (obecnie jest to Kostas Simitis z PASOK). Rząd formuje partia lub koalicja zwycięska w wyborach parlamentarnych. Rząd może zostać obalony poprzez przegłosowanie w Parlamencie votum nieufności.

Rola głowy państwa - Prezydenta
(obecnie Kostas Stefanopulos) - ogranicza się głównie do czynności ceremonialnych i  dyplomatycznych. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Następne wybory odbędą się w 2001 roku.

Władze ustawodawczą stanowi jednoizbowy parlament  - Izba Posłów (
Vouli ton Ellinon) - wybierany w powszechnych wyborach raz na cztery lata. W parlamencie zasiada 300 posłów. Wybory odbywają się w 51 okręgach wielo mandatowych i 5 okręgach jedno mandatowych.

W wyborach, które odbyły się 7 marca 2004 roku wyborcy głosowali:

Nazwa Partii Politycznej skrót % głosów ilość
mandatów
Nea Dimokratia
(Nowa Demokracja, prawica)
ND 45,6 165
Panellino Socijalistiko Kinima
(Pan-Hellenistyczny Ruch Socjalistyczny)
PASOK 40,6 117
Kommounistiko Komma Ellados
(Komunistyczna Partia Grecji)
KKE 5,9 12
Sinaspismos tis Aristeras ke it Proodu
(Lewicowa Koalicja na Rzecz Postępu)
SIN 3,3 6

Władza sądownicza jest niezawisła i dzieli się na Sądy:

- kryminalne,
- cywilne,
- administracyjne.

Sędziów mianuje na mocy dekretu Prezydent. Nominacje następują na wniosek specjalnego organu - Rady Sprawiedliwości.

Na scenie politycznej Grecji dominują dwie partie: Panhellenistyczny Ruch Socialistyczny(
Panhellinion Socialistiko Kinima - PASOK) - lider Konstantinos Simitis oraz Nowa Demokracja (Nea Demokratia - ND) - lider Konstantinos Karamanlis. Pozostałymi partiami lub ruchami politycznymi są:
Komunistyczna Partia Grecji (Kommounistiko Komma Ellados - KKE) - lider Aleka Papariga, Lewicowa Koalicja na Rzecz Postępu (Sinaspismos tis Aristeras ke it Proodu) - lider Nikolaos  Kostandopoulos, Demokratyczny Ruch Społeczny (DIKKI) - lider Dimitros Tsolovas, Wiosna Polityczna - lider Andonis Samaras, Tęczowa Koalicja - Pavlos Voskopoulos.