powrót  Obowiązki turystów polskich w Grecji

bullet4.gif (880 bytes)  Obywatele polscy wyjeżdżający do Grecji na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, posiadający paszporty zwykłe, nie mają obowiązku wizowego.
  Wizy obowiązują posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych, osoby wyjeżdżające na pobyt stały lub w celu podjęcia pracy. Nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy.
  Przy wjeździe minimalna wymagana ważność paszportu wynosi 6 miesięcy.
  Formalnie istnieje obowiązek okazania biletu powrotnego przy przekraczaniu granicy, chociaż jest on rzadko egzekwowany przez władze graniczne Grecji (głównie na lotnisku międzynarodowym w Atenach, a także przez PLL "LOT"). Turyści wjeżdżający do Grecji, mający bilety zakupione przez rodzinę bądź znajomych w Grecji (tzw. pre-paid ticket) muszą się liczyć z decyzją władz greckich o nie wpuszczeniu ich na teren tego kraju. Zachodzi bowiem podejrzenie, iż osoby te zostały zwerbowane do nielegalnej pracy.
  Turyści muszą posiadać minimum 25 Euro (ok. 18 USD) na każdy dzień pobytu w Grecji.
  Nie ma obowiązku meldunkowego dla cudzoziemców.
  Obowiązkowe jest natomiast posiadanie międzynarodowego prawa jazdy, przetłumaczonego na język grecki w Biurze Tłumaczy MSZ Republiki Grecji (centrum Aten, ul. Voukourestiou 3; tel. 324 40 35, 324 40 82).
  Samochodem z obcą rejestracją można poruszać się przez okres 6 miesięcy. Po tym terminie samochód musi opuścić granice Grecji i można nim wjechać ponownie po upływie 185 dni.
  Turystów obowiązują standardowe ubezpieczenia, a ich dokumentacja podlega wnikliwej kontroli na przejściach granicznych.
  Nie wymaga się szczepień ochronnych.
  Woda w Grecji jest czysta i praktycznie wszędzie można ją pić bez przegotowania (nie dotyczy wysp).
  Opieka medyczna jest łatwo dostępna. Można korzystać z usług medycznych zarówno w szpitalach państwowych, jak i prywatnych.
  Koszt standardowej wizyty lekarskiej w szpitalu państwowym wynosi 30-60 Euro. W szpitalu prywatnym wizyta może kosztować od 100 do 120 Euro. Koszt 1 doby w szpitalu państwowym wynosi ok. 60 Euro, w prywatnym zaś od 150 do 300 Euro (bez specjalistycznych zabiegów).
  Grecja jest krajem stosunkowo bezpiecznym, praktycznie nie występują żadne zagrożenia.
  Nie ma ograniczeń w poruszaniu się po kraju, z wyjątkiem stref przygranicznych.
  Nie ma ograniczeń w wwozie pieniędzy, wywozić wolno sumę do równowartości 2 tys. EUR.
bullet4.gif (880 bytes)  Restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych norm europejskich.
bullet4.gif (880 bytes) W większości zwiedzanych klasztorów od turystów wymagany jest specjalny ubiór: długa spódnica/spodnie, nie jest tolerowany strój plażowy.
bullet4.gif (880 bytes)  Uwaga: osoby, które zostały zobowiązane przez władze greckie do zapłacenia na granicy kary grzywny (w przeważających przypadkach za przedłużenie pobytu, tzn. przekroczenie 3 miesięcy lub za brak stempla z datą wjazdu), powinny uiścić tę grzywnę przed wyjazdem z Grecji. Niezapłacenie powoduje umieszczenie dłużnika na liście osób niepożądanych w Grecji i zakaz wjazdu do tego kraju przez okres 4 lat. Uchylenie tego zakazu można uzyskać dopiero po uiszczeniu grzywny w instytucji, która ją nałożyła, tzn. Security Division na lotnisku w Atenach bądź w dowolnym greckim punkcie granicznym.
W większości miast i ośrodków turystycznych Grecji znajdują się biura Greckiej Narodowej Organizacji Turystycznej (EOT), w których można znaleźć bezpłatne informatory turystyczne, mapy, informacje o odjazdach pociągów, autobusów, promów. Główne biuro EOT znajduje się w Atenach przy Placu Amerikis 2 B, tel. 00 301 327 13 0. powrót

Za serwisem turystyki Vikki.pl