powrót do historii       Ioannis Metaxas

Ioannis Metaxas w latach 20-chIoannis Metaxas urodził 12 kwietnia 1871 roku na wyspie Itaka. Wstępuje do armii i szybko pnie się po szczeblach hierarchii wojskowej, W 1897 roku bierze udział w kampanii tessalskiej walcząc przeciwko Turkom. W późniejszych latach jako członek a potem szef Sztabu Generalnego reorganizuje armię grecką przyczyniając się walnie do zwycięstw w wojnach Bałkańskich (1912-1913). W polityce Metaxas był zwolennikiem króla Konstantyna I i jego pro niemieckiej polityki. Po dymisji króla i objęciu władzy przez siły skupione przy premierze Venizelosie, Metaxas zostaje odsunięty od władzy i wpływów. W 1922 na tron wstępuje Jerzy II syn Konstantyna I. Metaxas rozpoczyna swą działalność na niwie politycznej zakładając rojalistyczną partię - Partię Wolnej Opinii. W 1924 Grecja zostaje republiką jednakże Metaxas nie zawiesza działalności swej partii. Kryzys ekonomiczny i polityczny jaki ogarnął Grecję w latach 30-ch spowodował wzrost niezadowolenia społecznego a także wzrost nastrojów rojalistycznych. Po rezygnacji premiera Panajosa Tsaldarisa i krótkiej kadencji zwolennika Venizelosa - Georgiosa Kondylisa napięcie społeczne znacznie wzrosło. W wyniku powszechnego plebiscytu, w 1935 na tron powraca król Jerzy II. Wybory parlamentarne nie były w stanie wyłonić zwycięzcy. Partia Ludowa Tsaladarisa i Liberalna Sofoulisa posiadały mniej więcej równe siły w Parlamencie. Jednocześnie nastąpił znaczny wzrost poparcia i aktywności Komunistycznej Partii Grecji. W kwietniu 1936 roku król Jerzy II powołuje rząd Ocalenia Narodowego z Ioannisem Metaxasem na czele. W sierpniu tego samego roku za zgodą króla Metaxas rozwiązuje Parlament i obejmuje dyktatorskie rządy. Zawieszeniu ulega także większość praw obywatelskich zawartych w Konstytucji Grecji. Metaxas w swych rządach propaguje ideę TrzecieIoannis Metaxas w latach 40-chj Cywilizacji Helleńskiej (po antycznej i bizantyjskiej). Mimo wyraźnych sympatii pro faszystowskich (nacjonalizm, antykomunizm, ograniczenie swobód obywatelskich, faszystowska retoryka) Metaxas prowadził niezależną i neutralną politykę zagraniczną. Metaxas czynił także starania aby opanować niezwykle trudną sytuacje ekonomiczną państwa.  W 1938 faszystowskie Włochy Benito Mussoliniego zajęły terytorium Albanii i zagroziły neutralności Grecji. Metaxas zaproponował pakt obronny Anglii lecz propozycja ta nie znalazła zrozumienia w Londynie. Po wybuchu II wojny światowej Metaxas zdołał zachować neutralność kraju mimo coraz bardziej skomplikowanej sytuacji politycznej na Bałkanach. Kulminacyjnym punktem prowokacji włoskich było storpedowanie krążownika "ELLI" w porcie Tinos 15 sierpnia 1940 (w dniu święta Narodowego i religijnego!!). Mimo oczywistych dowodów (szczątki włoskiej torpedy) Grecja nie zareagowała na prowokację. Wkrótce Włochy przedstawiły Grecji ultimatum, które w swej istocie pozbawiało niepodległości państwo greckie (m.in. postulat swobodnego przemarszu wojsk włoskich przez terytorium Grecji). 25 października 1940 w odpowiedzi na włoskie ultimatum Metaxas wypowiada najsłynniejsze słowa w nowoczesnej historii Grecji słowa a właściwie słowo brzmi "Ochi" czyli "Nie". Odrzucenie ultimatum oznaczało przystąpienie do wojny z Włochami. Naprędce zorganizowana włoska ofensywa po taktycznym odwrocie armii greckiej w góry Epiru zakończyła się sromotną klęską Włochów. Wciągnięta w pułapkę armia włoska poniosła w czasie zimowej kontrofensywy greckiej poważne straty i uległa całkowitemu rozbiciu. Grecy opanowali treny Północnego Epiru zamieszkałego przez znaczną mniejszość grecką. Porażka Włochów była policzkiem nie tylko dla Mussoliniego ale i dla Hitlera. Niemcy, Włochy i Bułgaria zaczynają koncentrować na Bałkanach znaczne siły. 29 stycznia 1941 Ioannis Metaxas umiera w Atenach.

6 kwietnia 1941 wojska osi uderzają na Jugosławię i Grecję. Przewaga wroga jest przygniatająca. Mimo bohaterskiej obrony wzięci w kleszcze (uderzenie z Terenu Albanii I Bułgarii) Grecy ponoszą klęskę. Na wieść o tym pełniący funkcję premiera
Aleksandros Koryzis popełnia samobójstwo a dowodzący armią grecką Tsolakoglou podpisuje akt kapitualacji....