Językowe linki greckie

 

GREEK ONLINE - z Cypru, najlepsza szoła w sieci
GREEK COURSES - materiały w piœmienne i dŸwiękowe - 45 lekcji!!
KOMBAJN SŁOWNIKOWY - także z językiem polskim
INTERNET POLYGLOT - niezwykle użyteczna linkownia do lekcji audio
LINKOWNIA SŁOWNIKÓWgłównie grecko-angielskiej, ale jest jeden w obie strony
INFORMATYKA - słownik grecko-angielski i angielsko-grecki na stronie Uniwersytetu Ateńskiego
INFORMATYKA - słownik grecko-angielski i angielsko-grecki na stronie Uniwersytetu z Pireusu
INFORMATYKA - Słownik grecko-angielski
SŁOWNIK ONLINE - Alexandra