powrót do historii               I Wojna Światowa

KRÓL KONSTANTYN I Wojna Światowa rozpoczęła się w 1914. Venizelos był zwolennikiem czynnego zaangażowania po stronie aliantów. Przeciwnikiem takiego rozwiązania był Król Konstantyn I mocno związany z niemieckim cesarzem Wilhelmem II, którego siostra Zofia była żoną króla. Konstantyn I był zwolennikiem utrzymania pełnej neutralności kraju. Venizelos rozpoczął organizowanie ruchu na rzecz przystąpienia do wojny. Venizelos przedstawił królowi plan udziału Greckiej floty i armii w planowanej w 1915 roku inwazji na Turcję w cieśninach Dardaneli. Król przy namowie szefa Sztabu Generalnego gen. Ioannisa Metaxasa odrzucił plan Venizelosa i gotów był dalej utrzymać neutralność Grecji. Venizelos podał się do Dymisji i rozpisano nowe wybory parlamentarne. Wygrywa je ponownie Partia Venizelosa a on sam obejmuje po raz kolejny urząd premiera. Sytuacja komplikuje się gdy w Bułgarii ogłoszono powszechną mobilizację. Venizelos apeluje do państw Antanty o pomoc przeciwko domniemanej agresji Bułgarii w Macedonii. 150 tys. Korpus Anlo-francuski ląduje w Thessalonikach. Alianci czynią to miasto swą główną bazą wojskową na Bałkanach (głównie jako bazę do ataku na Bułgarię). Alianci aktywnie wspierają wysiłki Elefteriosa Venizelosa i jego sojuszników. W 1916 Venizelos udaje się do Thessalonik i tworzy tam opozycyjny rząd, który wkrótce uznają Anglia i Francja. Rząd ten deklaruje wojnę z Niemcami i Bułgarią. 29 czerwca 1917 Grecja przystępuje do wojny po stronie Antanty. W czerwcu1917 król Konstantyn I abdykuje na rzecz swojego drugiego syna Aleksandra I. W 1918 roku połączone siły angielsko- francusko - PIECHOTA GRECKA W OKOPACH grecko -serbskie uderzają z Thessalonik. Siły greckie liczą 8 dywizji zorganizowanych w 3 korpusach. 15 września wojska sojusznicze dowodzone przez francuskiego gen. Franchet d'Esperey rozpoczęły ofensywę na odcinku Wardar - Crna w kierunku na Negotino. Wkrótce przełamano opór Bułgarów zajmując Veles a 29 września Skopje. 30 września wojska bułgarskie kapitulują, podpisując zawieszenie broni w Thessalonikach. Część armii Antanty wyzwoliła Trację zajmując Adrianopol, kierując się dalej na Konstantynopol. 30 października zawarto rozejm z Turcją a wkrótce - 11 Listopada kończy się też I wojna światowa. Traktat Wersalski przyznaje Grecji rozległe i strategiczne terytoria. Od Bułgarii Grecja uzyskała tereny Zachodniej Tracji, od Turcji Wschodnią Trację, część wysp morza Egejskiego w tym dwie wyspy u wejścia do Dardaneli i część Azji Mniejszej ze Smyrną (obecnie Izmir). W czasie wojny ginie ponad 15000 żołnierzy greckich a ponad 85000 odnosi rany.

W 1920 umiera król Aleksander I a na tron powraca Konstantyn. Z inspiracji króla wzmocniona armia grecka wkracza na tureckie tereny Azji Mniejszej uderzając w czerwcu 1920 w kierunku Ankary. Po uporczywej bitwie obronnej na rzeką Sakarya (23 sierpnia - 13 września 1921) Turcy pod wodzą Kemala Paszy - Atatürka zdołali powstrzymać i znacznie osłabić siły armii greckiej. W tym czasie Francja i Włochy uznają rząd Atatürka i wycofują swe wojska z Azji. W 1922 po zreorganizowaniu i wzmocnieniu armii Turcy przechodzą do kontrofensywy w rejonie Afyon Karahisar i Yapuldag, W przełomowej bitwie pod Dumlupunar (30 sierpnia) Turcy rozbili armię grecką zmuszając ją do desperackiego odwrotu. Armia Turecka zdobywa Smyrnę (Izmir) i wzdłuż wybrzeża maszeruje na Konstantynopol. 11 października 1922 roku podpisano w Mudanyi układ pokojowy między Francją , Anglią, Włochami   i Turcją (13 października podpisała go również Grecja) unieważniający niekorzystny dla Turcji układ z Sevres. W wyniku tego traktatu Grecja musiała wycofać się z terenów Azji Mniejszej.