Flaga Grecji

       

Wygląd i kolorystyka flagi Grecji pozostaje niezmieniona od czasu Powstania Narodowego z roku 1821. Wybór symboliki i kolorystki flagi pozostaje w bezpośrednim związku z tradycjami walki narodowo - wyzwoleńczej Greków, jest także nawiązaniem do tradycji hellenistycznej.
Grecka flaga składa się z 9 poziomych-niebiesko białych pasów. W lewym, górnym rogu umieszczony jest biały, kwadratowy krzyż na niebieskim tle. Ilość poziomych pasów na greckiej fladze odpowiada ilości sylab greckiego okrzyku: "E-leu-the-ria I Tha-na-tos " co oznacza: "Wolność albo Śmierć".

"Wolność albo Śmierć" było hasłem bojowym podczas walki niepodległościowej Greków przeciwko Imperium Otomańskiemu w dziewiętnastym wieku. Drugim tłumaczeniem ilości pasów jest ilość liter w słowie Eleutheria (th jest głoską podwójną). Słowo Wolność było dla Greków podobnie jak dla Polaków na początku dziewiętnastego wieku słowem najważniejszym, dodawało otuchy i  zagrzewało do walki. Grecy bohaterską walką zdołali odzyskać niepodległość po prawie 400- letniej niewoli.
Naprzemienny układ poziomych pasów symbolizuje błękit fal mórz otaczających Grecją i biel skał wybrzeża. Grecka flaga wygląda jak powierzchnia morza Egejskiego w wietrzny dzień. Z piany takich fal wyłoniła się przecież, u brzegów Cypru bogini Afrodyta.
Grecki krzyż w lewym rogu flagi symbolizuje przywiązanie i szacunek Greków do Kościoła Ortodoksyjnego. Symbolizuje także rolę jaką Kościół odegrał w zachowaniu religii, tradycji, języka i świadomości narodowej podczas lat niewoli i walki o wolność. Kościół Ortodoksyjny zorganizował w tych mrocznych latach sieć tajnych szkół zwanych:
Cryptha Scholia. Nauczano w nich wielu rzeczy stanowiących o spuściźnie religijnej i kulturalnej Grecji.
Kolory błękitu i bieli, kolory morza, fal, chmur i wybrzeża, znamionują jeszcze inną symbolikę. W czasie walki o niepodległość greccy marynarze nosili pasiaste koszule zwane
vrakes o takiej właśnie kolorystyce.