Garść faktów o ekonomii

powrót

 
Znajdziecie tu parę faktów o ekonomii Grecji i możliwościach prowadzenia  działalności gospodarczej. Fakty zaczerpnięto z www.gazetaprawna.pl

 • Średni dochód na głowę mieszkańca (GDP) w 2003 wynosił 20,000 $.

 • VAT - Stawka podstawowa to 18%.
  Istnieją także stawki obniżone: 12,6% - jest to 30% obniżka dla regionów
  prefektur Dodekanez, Samos, Chios, Lesbos i wysp Thassos, Samotraka, Skiathos, Alonissos, Skyros i Skopelos - jednakże obniżka nie dotyczy wyrobów tytoniowych i pojazdów)oraz 8% (żywność, lekarstwa, usługi książki, gazety).

 • Wniosek o zwrot VAT wymaga wypełnienia formularza FPA 015. Wypełnić należy go po grecku, jednak dopuszcza się język angielski (wcześniej lepiej zaczerpnąć opinii lokalnego Urzędu Podatkowego). Wniosek należy zgłosić osobiście lub poprzez pełnomocnika (konieczne poświadczone pełnomocnictwo) do dnia 30 czerwca. Zwrot powinien być dokonany przed upływem 6 miesięcy. Oznacza to, że zwrot za 2005 rok możemy otrzymać 31 grudnia 2006 :-). W praktyce niestety może to trwać do 2007 a nawet 2008 roku! I nie ma co liczyć na karne odsetki :-). Przy decyzji negatywnej albo w sprawach spornych istnieje także możliwość odwołania się do Sądu Administracyjnego.

 • Podatek CIT może wynosić od 35 d0 37%.

 • Do obowiązków pracodawcy należy ubezpieczenie pracownika. Za całość świadczeń odpowiada Instytut Ubezpieczenia Społecznego (IKA - ubezpiecza  5 530 000 pracowników i wypłaca 830 000 emerytur). Zatrudniony powinien otrzymać od pracodawcy tzw. Książeczkę ubezpieczonego, gdzie zbiera tzw. znaczki. Składka ubezpieczeniowa składa się z:
  - ubezpieczenia emerytalnego - 20% w podziale 6,67% pracownik i 13,33% pracodawca
  - ubezpieczenia chorobowego i macierzyńskiego - 6,45% w podziale: pracownik 2,15%, pracodawca - 4,3%
  - na świadczenia finansowe - 1,2% w podziale 0,4% pracownik i 0,8% pracodawca.

 • Podatki osobiste (PIT - foros issodimatos) Grecy płacą wg. skali:
  15% - dla dochodu 8400 € rocznie,
  15% - dla dochodu w przedziale
  28401 € - 13400 € rocznie,
  30% - dla dochodu w przedziale 13401 € - 23400 € rocznie,
  40% - dla dochodu powyżej 23401 € rocznie,

 • Długość urlopu wynosi 25 dni.

 • Koszt pracy to 13,37 €/godz.

 • Minimalna płaca wynosi 605 €.

 • Wynagrodzenie składa się z wielu składników, oprócz podstawowej stawki są to dodatki za wysługę lat, uciążliwe warunki pracy, dodatek rodzinny, naukowy, za znajomość języków obcych, komputerowych, świąteczny, urlopowy i co tam jeszcze.

 • Podstawową formą prawną przedsiębiorstwa występującą w Grecji jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  Założycielami spółki z o.o. może być osoba prawna lub fizyczna.
  Minimalny kapitał zakładowy wynosi 17700 € i musi być wniesiony w chwili rejestracji spółki.
  Aby założyć spółkę z o.o. należy:
  - sporządzić Statut Spółki w formie Aktu Notarialnego
  - złożyć dokumenty w Rejestrze Sądowym
  - opublikować w Gazecie Rządowej ogłoszenie o zarejestrowaniu

 • Następnie należy zgłosić przedsiębiorstwo do lokalnego Urzędu Podatkowego (D.O.Y. - Wydział Rejestrów) i Izby Przemysłowo-Handlowej.

 • Na koniec należy zatwierdzić księgi i dane w Urzędzie Podatkowym.

 • Koszty założenia firmy to:
  - opłata notarialna i skarbowa - 440 €
  - opłata za zamieszczenie ogłoszenia w gazecie - 240 €
  - rejestracja podatkowa - 150 €
  - rejestracja w sądzie - 60 €
  - rejestracja w Izbie P-H - 90 €
  - RAZEM prawie 1000 €.

 • Greckie prawo wymaga od cudoziemca aby przedstawił dowód zakupu nieruchomości lub dzierżawy (wynajęcia) lokalu, w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza. Ceny wynajmu dla pomieszczeń przemysłowych to około 75 € za m kw. rocznie (Ateny). Biuro w Atenach można wynająć za 100 € za m kw. miesięcznie.