Ekonomia Grecji

Dane liczbowe za rok 1999:

Dochód narodowy - 149,2 mld $
Dochód na głowę mieszkańca -   13  900 $ 
Realny wzrost dochodu narodowego - 3 %
Inflacja -  2,6 %

Zatrudnienie:
Siła robocza: 4,32 mln osób
zatrudnienie w rolnictwie - 19,8 %
zatrudnienie w przemyśle - 21 %
zatrudnienie w usługach - 59,2 %
Rejestrowane bezrobocie - 9,9 %

Dochód narodowy w rozbiciu na działy gospodarki:
rolnictwo - 8,3 %
przemysł - 27,3 %
usługi - 64,4 % (1998)

Budżet:
wpływy - 45 mld $, wydatki - 47,6 mld $

Przemysł
Wzrost przemysłowy - 1%
Główne gałęzie przemysłu:
turystyka, przetwórstwo płodów rolnych i tytoniu, tektsylny, chemiczny, metalowy, górnictwo, naftowy

Energia Elektryczna
Produkcja energii elektrycznej - 43 677 mld kWh z tego:
elektrownie spalające paliwa kopalne - 91,24 %
hydroelektrownie - 8,26 %
elektrownie jądrowe -  0 % (brak)
inne - 0,5 %
Zużycie en. elektrycznej - 42 180 mld kWh,
Eksport energii- 900 mln kWh

Eksport - 12,4 mld $
Główne elementy eksportowe: towary przetworzone, żywność i przetwory, paliwa
Partnerzy eksportowi: Unia Europejska 56% (Niemcy 25 %, Włochy 11 %, Francja 6 %, Wielka Brytania 7 %,) USA 16 %

Import - 27,7 mld $
Partnerzy importowi: Unia Europejska 61% (Niemcy 16 %, Włochy 16 %, Francja 8 %, Wielka Brytania 7 %, Holadia 5 %)
USA 11 %

Pomoc zewnętrzna (dotacje EU, kredyty) 5,4 mld $ (1997)

Dług wewnętrzny - 41,9 mld $ (1998)

Transport
Koleje - 2548 km (w tym 36 km zelektryfikowanych), wąskotorowe - 961 km
Autostrady - 117 km, krajowe 107406 km ( w tym 470 km dróg ekspresowych), nieutwardzone - 9594 km (1996)

Rurociągi: z ropą naftową - 26 km, z produktami ropopochodnymi - 547 km

Flota Handlowa:
Tonaż ogólny: (statki ponad 1000 GRT) - 24 744 872 GRT (43 734 138 DWT)
masowce - 273, frachtowce - 60, chemikaliowce - 22, masowce kombinowane - 5. roporudomasowce - 8
kontenerowce - 43, gazowce - 5, statki pasażerskie - 12, tankowce - 245, chłodnicowce - 3, "ro-ro" - 19,
promy pasażerskie - 75, samochodowce - 2, i wiele innych......

Lotniska: 80 z tego 64 z utwardzonymi pasami startowymi , 16 polowych