Chronologia Historii Grecji

 6300 do 4000 p.n.e.  Prehistoria
 3000 do 1400 p.n.e.   Cywilizacja Minojska na Krecie
 1600 do 1100 p.n.e.  Cywilizacja Mykeńska; Wiek Brązu
 1100 do 800 p.n.e.  Wiek Żelaza - "Mroczne Wieki" napływ plemion doryckich
 800 do 500 p.n.e.   Okres Grecji Klasycznej
 300 p.n.e. do 700 n.e  Okres Hellenistyczny
84 do 1453 n.e  Cesarstwo Bizantyjskie
 1453 do 1821  Niewola Ottomańska
 1821do 1945  Odbudowa państwowości Greckiej
 1920 do 1922  Wojna Grecko - Turecka
 1922 do 1945  Emigracja z Azji Mniejszej, Wielki Kryzys i okupacja hitlerowska
 1945 do 1950   Grecka Wojna Domowa
 1967 do 1974   Rządy junty wojskowej
 1974 do dziś   Republika Grecji

SZCZEGÓŁOWA CHRONOLOGIA HISTORII GRECJI

 6218 (+-150 lat) p.n.e.  Neolityczna osada w Nea Nikomedheia w Macedonii
 5520 (+-70) p.n.e.  Drakhmani (Elateia) osada w Centralej Grecji
 ok 5500 p.n.e.  W Lindos na Rodos osiedlają się ludzie
 4480 p.n.e.  Neolityczna niedaleko Sesklo w południowej Tesalii
 3000 do 1400 p.n.e.  Kultura Minojska na Krecie
 2500 p.n.e.  Wczesna cywilizacja helleńska na konytnencie
 2500 p.n.e.  Pierwsze ludzkie siedliska na Cykladach
 1900 p.n.e.  Przejście z wczesnej do środkowej fazy heleńskiej Wieku Brązu. Ceramika "Minyan".  Początki języka greckiego
 1628 p.n.e  Wybuch wulkanu niszczy Thirę. Zagłada mitycznej Atlantydy
 1600 do 1550 p.n.e.  Późny okres; helleński i schyłek cywilizacji Minojskiej; mieszkańcy kontynentu adoptują wiele elementów cywilizacji Minojskiej
 1600 do 1100 p.n.e.  Cywilizacja Mykeńska
 1480 do 1450 p.n.e.  Zdobycie Knossos przez Mykeńczyków
 1400 p.n.e.  Zniszczenie Knossos
 1400 p.n.e.  Najwcześniejsze inskrypcje w piśmie linearnym "B"
 1300 p.n.e.  Troja VI zniszczona prawdopodobnie przez trzęsienie ziemii
 1260p.n.e.  Upadek Troi VIIa
 1200 p.n.e.  Upadek wszystkich kontynentalnych (z wyjątkiem ateńskiego Akropolu) mykeńskich pałaców-fortec
 1200 do 1100 p.n.e.  Dwie migracje uchodźców mykeńskich (1200 i 1150) na Cypr
 1200 do 750 p.n.e  Post-mykeńskie "Mroczne Wieki"', Wiek Żelaza, inwazja Dorów
 1184p p.n.e  Ostateczny upadek Troi
 1100 p.n.e  Zniszczenie mykeńskich miast Iolkos i Miletu
 800 do 700 p.n.e  Powstanie "Iliady" i "Odysei", zaadoptowanie przez Greków fenickiego alfabetu
 776 do 393 p.n.e.  Igrzyska Olympijskie
 750 p.n.e  Pierwsze inskrypcje w greckim alfabecie
 750-650 p.n.e  Wprowadzenie przez miasta południowej Grecji falangi hoplitów przez jako nowej formy walki. Hoplici uzbrojeni w włócznie i miecze, zakuci w zbroje, walczyli w zwartym szeregu maszerując w kilku rzędach.
 750 do 550 p.n.e  Pierwszy okres greckiej kolonizacji (Marsylia, Azja Mniejsza, brzegi Morza Czarnego)
 736 do 716 p.n.e  Pierwsza wojna Peloponeska
 734 p.n.e  Naxus,pierwsza kolonia na Sycylii założona przez Chalcisa z Eubei
 733 p.n.e  Kolonia Syrakuzy założona przez Korynt na Sycylii
 około 700 p.n.e  Hezojod, poeta epicki, pisze "Theogonię", 1022 wersy o pochodzeniu Bogów, Dziełach i Dniach, 828 wersów przyjacielskich rad dla pracujących ludzi
 około 700 p.n.e  Powstanie szkół rzeźbiarskich na Naksos i Paros
 658 do 628 p.n.e  Tyran Cypselus włada Koryntem
 657 p.n.e  Bizancjum (Konstynopol) założony przez żeglarzy Megary
 632 p.n.e  Monarchia w Atenach zastąpiona zostaje przez Aeropag, grupę arystokratów i co rok wybieranych 9 archontów, Sparta posiadała 30 osobową Radę zwaną Gerazją, w skład której wchodziło 2 królów, 28 pozostałych członków musiało mieć conajmniej 60 lat i było wybierana dożywotnio przez zgromadzenie.
 628 do 588 p.n.e  Tyran Periander włada Koryntem
 621 p.n.e  Drakon ustanawia prawa Ateńskie
 595 do 590 p.n.e  Pierwsza "Święta Wojna" o skarbiec delficki
 594 p.n.e  Solon, archont ateński ustanawia ustrój demokracji ateńskiej
 585 p.n.e  Tales z Miletu oblicza termin zaćmienia słońca
 582 p.n.e  Igrzyska Pytyjskie rozpoczynają się w Delfach a Igrzyska Istmijskie w Koryncie
 581 do 497 p.n.e  Na Sycylii żyje Pitagoras z Samos, matematyk i filozof
 580 to 570 p.n.e  Solon reformuje ateńską Konstytucję i prawa:
1) ustanowiono prawa umożliwiające wywłaszczanie chłopów z ziemi i ich "zniewolenie" (wkrótce je jednak zniesiono).
2) ujednolicono wagi, miary i monety.
3) zmienino status społeczny obywateli Aten. Solon podzielił Ateńczyków na cztery klasy, którym nadał przywileje polityczne. Utworzył Radę 400 (po 100 z każdej klasy)
4) prawa zostały spisane
5) ustanowiono Sądy
 570 p.n.e Pierwsze monety bite przez Ateny
 561 p.n.e  Peisistratus przez 4 lata włada jako tyran Atenami
 549 do 546 p.n.e  Cyrus Imperator Persji podbija Medeę, Lydię i inne greckie miasta w Azji Mniejszej
 546 do 527 p.n.e  Peisistratus ponownie wprowadza tyranię w Atenach
 546 do 479 p.n.e  Wojny Perskie
 546 p.n.e  Sparta przejmuje kontrolę nad Peloponezem; formuje się Liga Peloponeska
 540 p.n.e  Persowie podbijają całą Grecką Azję Mniejszą. Miastami władają tyrani, którzy zbierają daniny dla Persji
 520 do 480  p.n.e  Spartą włada król Kleomenes
 518 do 438; p.n.e  Pindar,największy poeta liriczny
 513 p.n.e  Dariusz na czele Persów staje u wrót Grecji, napada i zdobywa Trację
 510 p.n.e  Ateny wstępują do Ligi Peloponeskiej
 508 do 500 p.n.e  Reformy demokratyczne Klejstenesa
 500 p.n.e Era Filozofów:
Heraklit (540 - 475)
Parmenides (539 - 469),
Anaxagoras  (500 - 438),
Empedocles (490-430),
Leucippus (ur. 480),
Democritus  (460 - 360),
Sokrates (460 - 399),
Zeno z Elei (ur. 450),
Antisthenes (440 - 370),
Aristippus (435 - 358),
Platon (427 - 367)
 499 do 494 p.n.e  Iońskie (Azja Mniejsza) powstanie przeciw Persom
 496 do 406 p.n.e  Sofokles, słynny dramaturg
 493 p.n.e  Archon Temistokles t włada Atenami
 490 p.n.e  Dariusz wkracza do Grecji. Ateńczycy pod wodzą Militadesa zwyciężają Persów w bitwie pod Maratonem.
 488 p.n.e  Ostracyzm w Atenach. Arystoteles zostaje skazany na 10-letnie wygnanie. Wraca po odbyciu kary wygnanie i otrzymuje pełnię praw i zwrot majątku.
 484 do 420 p.n.e  Herodot, pierwszy historyk (Wojny Perskie)
 483 p.n.e  Temistokles buduje flotę ateńską w oparciu o srebro odkryte w Laureum. Powoduje to wojnę z Eginą lecz wzmacnia Ateny przed kolejną inwazją Perską.
 481 p.n.e  Tworzy się Liga Hellenistyczna z udziałem Aten i Sparty
 480 p.n.e  Druga inwazja Perska. W bitwie pod Termopilami 300 Spartan dowodzonych przez króla Leonidasa powstrzymuje dziesiątki tysięcy Persów pod wodzą króla Kserksesa, wszyscy Spartanie giną. Persowie zdobywaja Ateny i niszczą Akropol
 480 p.n.e  Bitwa morska pod Salaminą. Temistokles używając "ognia greckiego" niszczy potężną flotę Perską
 479 p.n.e  Perski generał Mardonius podbija Attykę i zmusza Ateńczyków do  podpisania pokoju. Ateńczycy pozbawieni wsparcia Sparty tracą całą centralną Grecję. Regent Sparty Pausanias wspólnie z Ateńczykami zadaje Mardoniusowi klęskę pod Plateą
 478 p.n.e  Pausanias dowodząc flotą Ligi Helleńskiej zdobywa Cypr i Bizancjum. Tworzy się Liga Delficka zdominowana przez Ateny. Delos zostaje siedzibą rady Ligi oraz jej skarbcem.
 ok. 470 p.n.e  Temistokles wygnany z Aten, udaje się do Argolis a potem do Persji
 ok. 460 p.n.e  Cimon, przejmuje władzę w Atenach, nawiązuje wspólpracę ze Spartą porzuca współpracę z Persami.
 469 do 399 p.n.e  Sokrates, filozof, nauczyciel Platona i wielu innych filozofów żyje w Atenach
 464 p.n.e  Wielkie trzęsienie ziemi niszczy poważnie Spartę, rewolta w Messini
 463 p.n.e  Thasos po wydaleniu z Ligi Delfickiej opanowane zostaje przez Ateny
 462 p.n.e  Cimon zostaje wygnany ostracyzmem z Aten a jego konkurent Epilates ginie zabity
 462 p.n.e  Sparta prosi o pomoc Ateny w walce z rewoltą w Messinie. Cimon dowodzi wojskami Aten
 461 do 429  p.n.e  "Złoty Wiek" Aten pod rządami Peryklesa. Urodzony w 490 Perykles zawarł korzystny pokój z Persami, rozwiną potęgę militarną i gospodarczą Aten, rywalizuje ze Spartą>
 460 do 446  p.n.e  Pierwsza wojna Peloponeska. Po odmowie pomocy Sparcie Ateny wspólnie z Argos i Megarą a od 492 wspólnie z Thesalią wypowiadają wojnę Sparcie
 460 do 454 p.n.e  Flota Aten i sprzymierzeńców (200 okrętów) zdobywa od Persów Egipt. Traci go ponownie w 454
 460 do 451 p.n.e  Wojna pomiędzy Argos i Spartą
 457 p.n.e  Perykles dowodząc Ateńczykami stacza pierwszą bezpośrednią bitwę ze Spartą pod Tangarą. Zwyciężają Spartanie lecz później ponoszą porażki w Beocji i Eginie.
 454 p.n.e

 Skarbiec Delficki zostaje przeniesiony z Delos do Aten. Perykles finansuje w ten sposób odbudowę zniszczonego przez Persów Akropolu. Powstanie w Milecie
 450 p.n.e  Cimon dowodzi 200 statkami próbując wydrzeć Persom Egipt i Cypr. Śmierć Cimona kończy wojny Ateńsko - Perskie w znaczącej skali
 450 do 400 p.n.e  Thukidydes, polityk i historyk, autor "Wojen Peloponeskich"
 447 do 433 p.n.e  Budowa Parthenonu na Ateńskim Akropolu
 446 p.n.e  Koniec pierwszej wojny Peloponeskiej. Pokój Trzydziestoletni.
 444 p.n.e  Ostracyzm pomiędzy Thukidydesem i Peryklesem (wcześniej on doświadzczył ostracyzmu)
 443 do 428 p.n.e  Perykles obejmuje dowództwo wojsk Aten
 lata 440 p.n.e  Samos i Bizancjum wzniecają powstanie przeciwko Lidze Delfickiej, stłumione przez Peryklesa
 438 p.n.e  Fidiasz tworzy na Akropolu posąg Ateny Parthenai
 431 do 404 p.n.e  Wielka wojna Peloponeska, (w latach 431 do 421 zwana Archimadamiańską od imienia króla Sparty Archidamusa)
 431 do 425  p.n.e  Z powodu wojny mieszkańcy Attyki osiedlają się za murami Aten
 430 p.n.e  Zaraza w Atenach, inwazja Sparty w Attyce, Perykles pozbawiony funkcji generała
 429 p.n.e  Peloponezjanie oblegają Plataeę; śmierć Peryklesa
 421 p.n.e  Pokój w Nicias trwający 50 lat. Dowładzy dochodzi  Alcybiades (wspierany wcześniej przez   Peryklesa)
 420 p.n.e  Intrygi Alcybiadesa prowadzą do uni Aten z Argos
 418 p.n.e

 Sparta pokonuje wojska Argos pod Mantineą
 415 p.n.e  Ateńczycy zajmują wyspę Milos, zabijając wszystkich mężczyzn, pozostałych biorąć w niewolę
 415 p.n.e  Alcybiades oskarżony w Atenach ucieka do Sparty
 414 p.n.e  Ateńczycy oblegający Syrakuzy zostają pokonani przez flotę Sparty
 413 p.n.e

 Król Sparty Agis pustoszy Attykę. Ateny zmuszone są podnieść podatki (5%) za towary przewożone morzem aby odbudować kraj
 412 p.n.e  Wiele wysp buntuje się przeciwko rządom Atem. Alcybiades na czele wojsk Sparty udaje się na wyspę Hios aby podbić okoliczne wyspy
 411 p.n.e  Rada 400 zastąpiona zostaje przez radę 5000; Alcybiades zostaje generałem Aten
 410 p.n.e  Powrót pełnej Demokracji w Atenach
 405 p.n.e  Flota Ateńczyków zostaje zniszczona pod Aegospotami
 404 p.n.e  Poddanie się Aten i pokój ze Spartą, zburzenie "długie mury" łączące Pireus z Atenami
 404 p.n.e  Liysander, spartański generał, wprowadza rządy 30 w Atenach. Rewolta w Atenach
 403 do 399 p.n.e  Komisja prawna przywraca pełnię praw demokratycznych w Atenach. Nowa Konstytucja trwa do roku 322
 400 p.n.e  Cyrus Młodszy z 13,000 Greków i 30,000 Persów próbuje obalić z tronu swego brata Artaxerxesa II; Cyrus ginie w bitwie, 10,000 Greków "długim marszem" wraca do Grecji
 399 p.n.e  Proces i egzekucja Sokratesa w Atenach
 399 p.n.e  Sparta wysyła wojska do Ioni aby uchronić ją od perskich napaści trwających do 396
 395 p.n.e  Rozpoczyna sie wojna Koryncka. Persowie podburzają Ateny, Argos, Korynt i Teby do rewolty przeciwko Sparcie.
 394 p.n.e  Perska flota pokonuje Spartan pod Cnidus. Rozpoczynaja sie walki o wyspy Egejskie
 393 p.n.e  Conon, ex-Ateński generał, współpracując z Persami, odbudowuje "długie mury" łączące Pireus z Atenami - symbol potęgi Aten
 390 p.n.e  Evagoras, tyran Cypru, wznieca antyperskie powstanie
 388 p.n.e  Platon zakłada Akademię Ateńską - pierwszą uczelnię w Europie
 386 p.n.e  Koniec wojny Korynckiej. Sparta uzyskuje dominację w Grecji na następne 10 lat
 378 p.n.e  Ateny formują drugą Ligę Morską w jej skład wchodzą; Chios, Mytilene, Bizancjum, Rodos i inni. Spartanie atakują Teby
 376 p.n.e  Flota Teb i Aten pokonuje Spartan. Ateny uzyskują dominację na Egejach aż do 322. Teby odbudowuja swoją federację
 371  p.n.e  Pokój pomiedzy Spartą i Atenami. Sparta traci swą dominację na kontynencie
 370 p.n.e  Teby napadają Peloponez wspierani przez Arkadię. Ateny udzielają wsparcia Sparcie
 365 p.n.e  Koniec Ligi Peloponeskiej
 357 p.n.e  Fillip II król Macedonii odbija z rąk Aten miasto Amfipolis
 356 p.n.e  Filip II zajmuje Potideę a mieszkańców sprzedaje. Pokonuje w Tracji armię Ligi
 352 p.n.e  Filip II Macedoński pokonuje Ateńczyków w Tessalii, powstrzymany w Termopilach
 356 do 323 p.n.e  Rodzi się Aleksander III Wielki, syn Filipa II i Epirot królowej Olimpii
 348 p.n.e  Filip zajmuje półwysek Chalcydycki, pladrując i sprzedając mieszkańców w niewolę
  347 p.n.e  Śmierć Platona
c.d.n

do menu Całość zebrał i skomponował Charlie Kyriacou