Greckie Banknoty
z lat 1964 -1998   
(obowiązujące do dziś)

back.gif (2259 bytes)

 

Wygląd Nominał Wygląd

x50oldaw.jpg (4402 bytes)
emisja z roku 1964

50

x50aw.jpg (4857 bytes)
emisja z roku 1978

x100oldaw.jpg (3867 bytes)
emisja z roku 1967
100 x100newaw.jpg (3959 bytes)
emisja z roku 1978

 x200aw.jpg (3213 bytes)
  200 -  emisja z roku 1996

x500oldaw.jpg (4285 bytes)
emisja z roku 1968
500 x500newaw.jpg (4668 bytes)
emisja z roku 1983
x1000oldaw.jpg (5248 bytes)
emisja z roku 1970
1000 x1000newaw.jpg (5175 bytes)
emisja z roku 1987
x5000oldaw.jpg (5223 bytes)
emisja z roku 1984
5000 x5000newaw.jpg (5013 bytes)
emisja z roku 1997
x10kaw.jpg (4741 bytes)
10000 - emisja  roku 1995

źródła:
Ron Wise - WPM homepage
European Banknotes
Greek Currency
Greek Banknotes