Pole tekstowe: Kościoły Prawosławne

Pole tekstowe: Kościoły autokefaliczne
- Patriarchat Konstantynopola
- Patriarchat Aleksandrii
- Patriarchat Antiochii
- Patriarchat Jerozolimy
- Grecki Kościół Prawosławny
- Bułgarski Kościół Prawosławny
- Rosyjski Kościół Prawosławny
- Serbski Kościół Prawosławny
- Polski Kościół Prawosławny
- Rumuński Kościół Prawosławny
- Cypryjski Kościół Prawosławny
- Gruziński Kościół Prawosławny
- Albański Kościół Prawosławny
- Kościół Prawosławny Czech i Słowacji
- Kościół Prawosławny w Ameryce 
Pole tekstowe: Kościoły autonomiczne
- Ukraiński Kościół Prawosławny
- Białoruski Kościół Prawosławny
- Fiński Kościół Prawosławny
- Estoński Kościół Prawosławny
- Mołdawski Kościół Prawosławny
- Chiński Kościół Prawosławny
- Kościół Prawosławny Góry Synaj
Pole tekstowe: Kościoły pozostające w jurysdykcji 
Konstantynopola
- Ukraiński Kościół Prawosławny w USA
- Ukraiński Kościół Prawosławny Kanady
- Ukraiński Kościół Prawosławny w Ameryce
- Białoruski Sobór Kościoła Prawosławnego
  w Ameryce Północnej
- Amerykańska Karpacko-Rosyjska Prawosł-
  awna Diecezja Greckokatolicka
- Rosyjska Prawosławna Archidiecezja 
  w Europie Zachodniej
Pole tekstowe: Inne Kościoły Prawosławne o nieuregulowanym statusie
- Staroobrzędowcy
- Starokalendarzyści
- Rosyjski Kościół Prawosławny poza
  granicami Rosji
- Ukraiński Kościół Prawosławny
  Patriarchatu Kijowskiego
- Ukraiński Autokefaliczny Kościół 
  Prawosławny
- Macedoński Kościół Prawosławny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Na podstawie książki Elżbiety Przybył "Prawosławie"